Elektronik kitabı indirmek için lütfen tıklayın.


Kongreye Davet


Değerli meslektaşlarımız,

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde “Kartal Aile Hekimliği Günleri” olarak 2006 yılında başlayan heyecan, bu yıl artık “İstanbul Aile Hekimliği Kongresi”nin ondördüncüsü ile devam ediyor. Daha önce İstanbul’da Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi verilen çeşitli Eğitim Araştırma ve Üniversite hastanelerimizin ev sahipliği yaptığı kongremizi bu yıl 9 – 10 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriyoruz.

“Aile Hekimliği Uygulaması Türkiye Modeli” de kongremiz gibi uzun yılları geride bıraktı. Ama o günlerden günümüze birinci basamakta uğraş edindiğimiz sorunlar ve sorumluluklar azalmak bir yana her geçen gün artmaya devam etti. Nüfusun artması, ülkemizin aldığı kitlesel göç hareketleri ve malpraktis yaptırımları bu sorunların başında gelen sebeplerden sadece bir kaçı. Son yıllarda yaşanan doğal felaketler ve global salgınlar da sağlık sistemlerini zorlayan diğer önemli faktörlerdendi.

14. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi’ni de bir araya gelmek, Birinci Basamak hekimlerinin tecrübelerini paylaşmasını sağlamak, birbirimizden güç almak ve dünyadaki örnekleri karşılaştırarak ülkemizde Aile Hekimliği’ni güçlendirmek için yeni fırsatlar yaratmak hedefi ile düzenliyoruz. Kongremizde aile hekimlerinin klinik pratikte karşılaştıkları sorunlara güncel yanıtlar bulabilmelerini, temel konularda pratiklerini güncellemelerini ve birbirleri ile deneyimlerini paylaşarak hastalarına daha etkin hizmet sunabilmelerini amaçladık.

Bu hedeflerle hazırlanan “14. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi”ni, katılımcıların farklı ilgi alanları ve gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla geniş bir bilimsel program şeklinde planlıyoruz. Sizlerin tecrübelerinin ve bilimsel çalışmalarınızın sonuçlarının da kongremizde sunulmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi sözlü sunum ve poster bildiri oturumlarında sunulmak ve değerlendirilmek üzere bilimsel bildirilerinizi bekliyoruz.

Ülkemizdeki sağlık hizmetlerine ve Aile Hekimliği’ne gönül vermiş olan sizlerin katılımıyla zenginleşecek olan kongremizde hem bilimsel, hem de sosyal bir kaynaşmanın yaşanacağı kanaatindeyiz. En güzel mevsiminde sizi doğası, kültürel ve tarihi dokusuyla kucaklayacak olan İstanbul´da, “14. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi”nde buluşmak dileğiyle,

Saygılarımızla,

Başkan
Prof. Dr. İsmet TAMER
Sekreterya
Dr. Öğr. Üyesi Aşkın K. KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi Ferda KAYA ZAMAN

Kurullar


Genel Bilgiler


Kongre Tarihi ve Yeri : 14. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi 9 – 10 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kongre Merkezi : İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü – İstanbul
Adres: Maltepe Mahallesi, Çırpıcı Yolu B Çk. No.9, 34010 Cevizlibağ – Topkapı / İstanbul
Telefon: (850) 283 60 00

Kongre Dili :Kongrenin resmi dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Kayıt ve Danışma :Kayıt ve danışma masaları, Kongre Merkezinde 9 Haziran 2023 günü saat 08:00’de açılacak ve 10 Haziran 2023 günü saat 18:00’e kadar açık olacaktır.

Yaka Kartı :Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Davet Mektubu: Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Kurslar: Kongre programı dahilinde gerçekleştirilecek kurslarla ilgili detaylı bilgilendirmeyi bilimsel program sayfasından takip edebilirsiniz.

Katılım Belgesi, Bilimsel Program ve Konuşma / Bildiri Özetleri: Katılım belgeleri kongre bitiminde kongre merkezinde bulunan kayıt masasından dağıtılacaktır.
Kongre Bilimsel Program ve Konuşma / Bildiri özetleri, kongrenin ardından internet sitesinde PDF olarak yayınlanacaktır.

Kayıt & Konaklama


KAYIT TİPİ
Hekim 1.200 ₺
Asistan Hekim (Belgelendirme gereklidir) 700 ₺
Tıp öğrencileri (Belgelendirme gereklidir) 500 ₺
Günlük kayıt (Bildiri sahipleri için geçerli değildir!) 700 ₺
 • Kayıt ücretleri DMR Turizm hesabına yatırılmalıdır.
 • kayıt ücretlerine %18 KDV dahil değildir.
 • *Kayıt ücretini yatırdıktan sonra dekontu esin.ozcan@dmrturizm.com.tr adresine mail olarak göndermenizi rica ederiz.

Kayıt ücretlerinin yatırılacağı hesap no:
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Hesap Adı: DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri
Şube: Başkent Şubesi (4398)
TL Hesap No. : 21875
TL IBAN : TR12 0006 4000 0014 3980 0218 75

KONAKLAMA : Konaklama talepleriniz olması durumunda DMR Turizm ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

Bilimsel Program


Bildiri Gönderimi


 1. Bildirilerin Sözel, Poster ya da E-poster olarak tercihi belirtilmelidir. Bilimsel Danışma Kurulu, bildirinin sunum şeklinde nihai karar vericidir.

  Bildirilerin (sözel, poster ya da e-poster) aşağıda açıklanan formatta e-posta ekinde MS Word dosyası olarak istanbul.aile.2023@gmail.com adresine gönderilmesi gerekir. Birden fazla bildiri gönderecekseniz her bir bildirinin ayrı bir e-posta ile gönderilmesi gerekir. E-postanın konu kısmına bildiri sunum tercihi ve bildiri başlığının tam metni yazılmalıdır. Örnek: “Poster – Tip 2 Diyabette Osteoporoz Sıklığı”.

  Posta yoluyla veya faksla bildiri gönderilmesi mümkün değildir.

  Bildirilerinizi “Türkçe” veya “İngilizce” olarak gönderebilirsiniz.

  Bildiri gönderimlerinizle ilgili sorularınızı istanbul.aile.2023@gmail.com e-posta adresine yazabilirsiniz.

 2. Son bildiri gönderme tarihi 21 Mayıs 2023‘dir.
 3. Bildiride yer alan yazarlardan herhangi birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlı her yazar en fazla 2 (iki) bildiri ile katılabilir. Ancak diğer yazarların da kongre kayıt ve katılımı ile gönderilen ikiden daha fazla bildiride ismi olabilir.
 4. E-Poster: E-poster olarak kabul edilen bildirilerin MS Office Powerpoint programıyla “tek slayt ekran gösterisi” olarak gönderilmesi ile poster kongre sırasında bilgisayarlardan elektronik poster oynatıcısı ile gösterilecektir. E-poster olarak kabul edilen bildirinizi tek slayt olarak hazırlayıp istanbul.aile.2023@gmail.com adresine e-posta ile göndermeniz gerekmektedir. E-posterler kongre kitabında yer alacaktır. Kongreye sadece e-poster olarak katılacak yazarlardan birinin kongre kayıt bedelini 22 Mayıs 2023 tarihine kadar kongre hesabına yatırması gerekmektedir. Her yazar en fazla 2 (iki) e- bildiri ile katılabilir. Diğer yazarların da kongre kayıt ve katılımı ile gönderilen ikiden daha fazla e-bildiride ismi olabilir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

*Kongre, doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

 1. Bildiri metni karakter sayısı 3000’den fazla olmamalıdır.
 2. Bildirinin Times New Roman fontundan, 10 punto ile yazılması gerekmektedir.
 3. Bildiriler yazarların ad, soyad ve kurumlarını içermelidir.
 4. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile başlamalıdır.
 5. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır. Olgu sunumlarında bu başlıklara gerek yoktur.
 6. Bildiride iletişim kurulacak yazarın isminin altı çizili olmalı, kurum-adres-telefon-eposta bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
 7. Bildiri içerisinde yer alan resim ve tablo sayısı en fazla 3 olmalıdır.
 8. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 9. Bildiriler en 70 cm, boy 90 cm ölçülerinde, 1 metreden okunacak şekilde (24 – 50 punto) hazırlanmalıdır.

Ödül

Bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından ilk üç dereceye giren bildirilere kongre kapanış programında ödül verilecektir.

Geri bildirim

Bildirilerin kabul edilip edilmediği, en geç 28 Mayıs 2023 tarihine kadar e-posta adresinize bildirilecektir.

İletişim


Bilimsel SekreteryaDr. Öğr. Üyesi Aşkın K. KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi Ferda KAYA ZAMAN
İstinye Üniversitesi
istanbul.aile.2023@gmail.com
Tel: +90 850 283 63 52

Organizasyon SekreteryasıDMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm A.Ş.
Seba Office Boulevard Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok.
No: 21 D Blok D: 44, 34485 Sarıyer / İSTANBUL

Tel : +90 212 258 50 28
Fax : +90 212 258 50 29
esin.ozcan@dmrturizm.com.tr
www.dmrturizm.com.tr